Termékkategóriák
Szűrő
Kategóriák

Üzletszabályzat

Ön mint felhasználó a www.elektromarkabolt.hu URL alatt elérhető webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési és szállítási feltételeket:

1. Üzemeltető adatai

Cégnév: Elektro-B-raktár Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135.
Telephely: Budapest, III. Hunor utca 55.
Levelezési cím: Budapest, III. Hunor utca 55.
Bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000083-11360002
E-mail: info@konyhagepmarkabolt.hu
Telefon: Telefon+36 1 204 0238
Telefon: Telefon+36 30 756 9702

Adószám: 14126255-2-43
EU adószám: HU14126255

Cégjegyzékszám: 01-06-219034
A nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

2. Vásárlás, szerződés

Regisztráció

Vásárláshoz regisztráció szükséges. A regisztráció során Önnek kötelezően meg kell adnia vezeték és keresztnevét, e-mail címét, egy választott felhasználónevet, címét, telefonszámát, és egy jelszót. Az Üzemeltető a regisztrációról e-mailben aktiváló linket küld Önnek, amelynek segítségével véglegesítheti regisztrációját. Sikeres regisztrációt követően Ön bejelentkezhet a Honlapon, ezt követően pedig elkezdheti a rendelést. A Honlapra történő belépést követően Ön jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani illetve kiegészíteni a „Adataim” menüpont alatt és a rendelés során.

A regisztrációja törlését az Üzemeltetőnek írt kérelemmel kezdeményezheti. Az Ön felhasználói adatainak Üzemeltető általi törlését követően eltávolításra kerülnek a rendszerből, az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A szolgáltató a regisztrációt követően a hatályos jogszabályokkal és a jelen Üzletszabályzat adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön adatait.

Termék kiválasztása

A termék kiválasztásához és a bevásárlókosár létrehozásához nem szükséges belépnie vagy regisztrálnia. Ön akár rendelkezik regisztrációval, akár nem, válogathat a termékek között. Az egyes termékek oldalán találhat a termékekhez kapcsolódóan bővebb információt, adott esetben termékleírást, és láthatja a termék bruttó árát, itt választhatja ki a megrendelni kívánt darabszámot (az alapértelmezett darabszám 1 db). Az Üzemeltető korlátozhatja, hogy egyes termékekre egyszerre mekkora mennyiségben adható le rendelés.

A kiválasztott terméket a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a „Kosár”-ba. Bármely navigációs menüpontra kattintva folytathatja a keresést és létrehozhatja az Ön által megrendelni kívánt termékek listáját vagy megkezdheti a rendelés véglegesítését, amely három lépésből áll.

1. lépés

Kosár:

A „Kosár” gombra kattintva láthatja a megrendelni kívánt termék megnevezését, az egységárát, a rendelt mennyiséget, az összesített bruttó árat termékenként, az esetleges kedvezményt, az összes rendelendő tétel bruttó végösszegét. A rendelési mennyiséget a termék sorában tudja módosítani. A sorok végén található „Törlés” gombra kattintva lehet az egyes termékeket eltávolítani a kosárból.

Fizetési és szállítási mód kiválasztása:

2. lépés

Adatbevitel:

A „Tovább a vásárláshoz” gombra kattintva éri el azt az oldalt, ahol második lépésként meg tudja adni felhasználói, számlázási és szállítási adatait.

Ezen a ponton, amennyiben rendelkezik regisztrációval, be tud jelentkezni, és ha korábban nem töltötte ki, meg kell adnia telefonszámát, amennyiben nem természetes személyként vásárol, akkor a cég vagy szervezet nevét, azonosítóját (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószámát; számlázási címét (közterület, település, irányítószám), szállítási címét (közterület, település, irányítószám). Regisztrált felhasználók esetén a rendszer automatikusan kitölti a korábban megadott adatokkal a rendelési felületet.

Amennyiben nincs regisztrációja, az alábbi adatok megadása kötelező rendelése leadásához: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám; amennyiben nem természetes személyként vásárol a cég vagy szervezet neve, azonosítója (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószáma; számlázási cím (közterület, település, irányítószám), szállítási cím (közterület, település, irányítószám).

A fentieken kívül lehetősége van még egyszerűsített regisztrációra náv, e-mail cím, és telefonszám megadásával (ebben az esetben kollégáink megkeresik Önt a további adatokért).

3. lépés

Rendelés

A rendelés oldalon választhatja a ki a szállítási módot, a fizetési módot, illetve véglegesítheti a rendelését, amihez szükséges a vásárlási feltételek elfogadása.

Visszaigazolás:

Az elküldött rendelési ajánlat megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló levél érkezik az Ön e-mail címére, amely tartalmazza a megrendelés adatait. A visszaigazolás legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül megérkezik a megadott e-mail címre.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, vagy az Üzemeltető nem fogadja el az Ön ajánlatát, az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti Önt.

A visszaigazoló email küldése, nem jelenti automatikusan, az Ön megrendelésének az elfogadását.

3. Árak

A termék/szolgáltatás mellett feltüntetett árak bruttó árak, az általános forgalmi adót is tartalmazzák. A termékek vételára ugyanakkor nem tartalmazza a kiszállítás költségét és az egyéb járulékos költségeket, amelyek azonban a rendelést összesítő oldalon feltüntetésre kerülnek.

4. Szállítási határidő és feltételek

A szállításról tájékozódhat a www.elektromarkabolt.hu/termekszallitas oldalon.

5. Fizetési módok

- Utánvét
- Banki utalás
- Készpénz
- Bankkártya
- Cofidis - Hirdetmény - TÁJÉKOZTATÁS – FÜGGŐ KÖZVETÍTŐ ÁLTAL A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉT MEGELŐZŐEN

6. Elállás

A vevő a megrendelés követően, 14 napon belül elállhat a vásárlástól. Kivételt képeznek ez alól az olyan termékek, amelyeket kifejezetten a vevő számára készítünk. Lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen. Írásban történő elállás esetén a határidő lejárta előtt kell elküldeni a vevőnek az elállásáról szóló levelét.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Amennyiben a vevő a termék visszaszolgáltatását az Üzemeltetőre bízza, úgy annak a költsége a mindenkori kedvezmény nélküli szállítási díj összege. A vevő elállása esetén a a megrendelt áru ellenértéket 14 napon belül visszatérítjük.

A nem rendeltetésszerű használat esetén okozott károkat a vevő köteles megtéríteni.

Elállástól számítva 14 napon beül kell vissza jutatni terméket a kereskedőhöz.

14 napos elállási jog gyakorlása, cégnévre való vásárlás esetén nem érvényesíthető.

7. Jótállás, szavatosság

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a(z) ................................. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő ................................., de legalább egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) .................................... vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (e pont alkalmazásában a továbbiakban: termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?
Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

(Ha a vállalkozás jogszabály, szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:)

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Ön hibás teljesítés esetén jogszabály és/vagy jótállást keletkeztető jognyilatkozat alapján (megfelelő aláhúzandó jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Önt milyen jogok illetik meg, ha a jótállás jogszabályon alapul?
A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott új, tartós fogyasztási cikk (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén Ön a teljesítés hibája miatt az 1. pontban meghatározott jogait érvényesítheti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételekkel.

Önt milyen további jogosultságok illetik meg jogszabályon alapuló jótállás esetén?
Fogyasztási cikk esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

Ön milyen határidőn belül gyakorolhatja kötelező jótálláson alapuló jogait?
A jótállás időtartama fogyasztási cikkek esetén
a) 10 000 forinttól 250 000 forintig terjedő eladási ár esetén két év,
b) 250 000 forint feletti (250 001 forinttól kezdődő) eladási ár esetén három év.

Önt milyen jogok és milyen határidőben illetik meg, ha a jótállás önkéntes vállaláson alapul?
Önt a(z) ... hibás teljesítése esetén a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban foglalt .......................feltételekkel, ............ határidőn belül a(z) ....................... jótállási jogok illetik meg. Milyen feltétellel érvényesíthetők a jótállási igények:
A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának feltételéül?
Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

8. Felelősség

A elektromarkabolt.hu oldalon található adatok, tájékoztató jellegűek, az ott lévő adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk.

9. Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Elektro-B-raktár Kft.

Levezési cím: Budapest, III. Hunor utca 55.

Telefon: Tel.: (1) 242-6818

Mobil: (30) 756-9704

E-mail: info@elektromarkabolt.hu

A panaszt az Üzemeletető - a szóbeli panasz kivételével - 30 napon belül email/levél útján válaszolja meg.

10. Egyéb fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

Panaszait a továbbá érvényesítheti a fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetve a békéltető testületi, vagy bírósági eljárás keretében.

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.
E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Telefon: +36 (1) 450 2598

Baranya Vármegyei Békéltető testület
Székhelye: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
Telefon: +36 (72) 507 154

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Telefon: (+36) 76 501 525

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
Telefon: (+36) 66 324 976

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Telefon: (+36) 46 501 090

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36 (1) 488 2131

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Telefon: +36 (62) 554 250

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Telefon: +36 (22) 510 310

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Telefon: +36 (96) 520 217

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Telefon: +36 (52) 500 710

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Telefon: +36 (36) 416 660

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Telefon: +36 (20) 373 2570

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Telefon: +36 (34) 316 259

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Telefon: +36 (32) 520 860

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: +36 (1) 792 7881

Somogyi Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
E-mail cím: skik@skik.hu
Telefon: +36 (82) 501 026

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Telefon: +36 (42) 420 180

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Telefon: +36 (74) 411 661

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
E-mail cím: bea@vmkik.hu
Telefon: +36 (94) 312 356

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Telefon: +36 (99) 814 121

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
Telefon: +36 (92) 550 513

11. Adatvédelem

Az adatkezelés célja a vásárlók igényeinek kiszolgálása, tehát a honlap által nyújtott szolgáltatások biztosítása.

A vásárló/felhasználó személyes adatait, azon kívül ami a szállításhoz szükséges, harmadik személy számára nem adjuk ki.

Fentartjuk magunknak a jogot, hogy ha Ön beleegyezett a hírlevelek küldésébe, akkor a cégcsoportunk többi tagjával is megosszuk az adatait marketing célokra.

Az adatokhoz csak a munkakörük alapján illetékes személyek juthatnak hozzá.

Az adatkezelés időtartama vásárlás esetén 10 év, illetve az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év, az egyszer sem bejelentkezett felhasználók esetén 60 nap.

A vásárló/felhasználó kérheti adatai törlését, aminek a törvények keretein belül eleget is teszünk.

A honlap látógatóiról, a vásárlók minnél jobb kiszolgálásának érdekében, statisztikai céllal, nem személyes adatokat gyüjtünk (pl.: melyik oldalakat nézte meg, képernyő felbontás, stb.).

A honlap látogatóinak a böngészőjében, a honlap működésének érdekében, ha szükséges, adatokat tárolhatunk.

12. Szerzői jog

A elektromarkabolt.hu honlap Elektro-B-raktár Kft. tulajdona, és szerzői jogvédelem alá tartozik. A személyes felhasználáson kívül, minden egyéb felhasználáshoz írásbeli engedélyt kell kérni.

13. Reklamáció

Reklamáció benyújtására lehetősége van bármelyik, a kapcsolat oldalon megtalálható módon, illetve az EU 524/2013 rendelet szerint a (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false) címen lévő honlapon.

14. Záró rendelkezések

Irányadó jog: Jelen Üzletszabályzatra a Magyarország jogszabályai, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Üzletszabályzat módosítása: Az Üzemeltető jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

Érvényeség kezdete: 2024.05.08.

Társoldalaink
Kapszulashop BWT CASO Leifheit
GLS Csomagpont 100% garancia Cofidis
Árukereső.hu
Unicredit
Ugrás az oldal tetejéreOldal teteje
© 2011 Konyhagépmárkabolt
Partnerünk: ÁrGép.hu | Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
design: priby.com, developed by: 8web.hu
A árak bruttó árak, a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák.
Fel
Árbolt.hu árösszehasonlító